UNITRÄ BYGG AB

Uniträ Bygg AB startade 1987 och har sedan dess genom många projekt satt sin prägel runt om i Halland och Skåne. Vi är flitigt anlitade av diverse företagskunder för ny- och tillbyggnation. Eftersom vi är specialiserade på att bygga hus anlitas vi ofta av husleverantörer. Oavsett om uppdraget handlar om att byta dörrar, bygga en altan, renovera en lägenhet eller resa ett hus finns kompetens och resurser på Uniträ Bygg.

Byggprojekt

Fastighets
underhåll

Nybyggnation

Entrepenad

SIGILL_SKOLD_HOGER_STOR_SVART_TEXT